นายจักรกฤษณ์ แสงแก้วสุข (หยก)
กรรมการหอพักนักศึกษา
สถานที่ติดต่อ
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 08-5124-4436, 0-2151-3006
อีเมลล์ : yok_craziieghost@hotmail.com
 
คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2547
ประถมศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2550
ช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2553
ช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบัน
กำลังศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการระหว่างประเทศ)
 

ความภาคภูมิใจ

ปี
ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
2553
นักกีฬายอดเยี่ยม การแข่งขันแบดมินตัน กีฬาระหว่างคณะสี
2551-2553
ประธานชุมนุมพี่ช่วยน้อง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
   
 

ขอบข่ายงาน / ความรับผิดชอบ

   ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานอนุกรรมการหอพักนักศึกษา
   -
รับผิดชอบงานด้านการกำกับดูแล การติดต่ประสานงาน การประเมินงาน ของอนุกรรมการหอพักนักศึกษา (สตาฟหอพัก)
 
 
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา