นายนนทพัทธ์ ศรีคำน้อย (แจ๊ค)
กรรมการหอพักนักศึกษา
สถานที่ติดต่อ
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 08-7365-0857, 0-2151-3006
อีเมลล์ : i-love-you-club@hotmail.com
 
คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2545
ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองแค จังหวัดสมุทรสาคร
2548
ช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
2551
ช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบัน
กำลังศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง)
 

ความภาคภูมิใจ

ปี
ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
2552
ผู้ประสานงานและดำเนินงานห้องสมุดหอพักนักศึกษา
2551
การแข่งขัน Speech ภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ
2550
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ
 

ขอบข่ายงาน / ความรับผิดชอบ

   ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานห้องสมุดหอพัก ฝ่ายกิจกรรม
   -
รับผิดชอบงานด้านการจัดการห้องสมุดหอพัก จัดซื้อหนังสือ วารสาร และเอกสาร รวมทั้งวางระบบสมาชิก และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายในหอพักนักศึกษา
 
 
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา