ข้อมูลทั่วไป
   หน้าแรก
   วัตถุประสงค์
   โครงสร้างองค์การ
   คณะที่ปรึกษา
   คณะกรรมการบริหาร
   ทำเนียบประธานหอพัก
   ระเบียบมหาวิทยาลัย
   แผนงาน/โครงการ
   กระดานข่าว
   สมุดเยี่ยม
   เว็บกลุ่มกิจกรรมในกำกับ
   กลุ่ม ITTAG
   กลุ่มสภากาแฟ
   กลุ่ม R&DTC
   กลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สร้างรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข

 

 

 

 

 

ข่าวสาร กพน.
รองประธานหอพักนักศึกษาบันทึกเทปรายการช่วยคิดช่วยทำ
นาคสรพงษ์ ลัดสวน ผู้ตรวจการ กพน. ลาอุปสมบท ณ วัดเขาช่องพราน
นาคอนุพงษ์ ปลิวทอง รกน.ผช.ประธาน ลาอุปสมบท ณ วัดดอนค่า
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหอพักนักศึกษาและบุคลากร 2551
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหอพักนักศึกษา (สืบแทน)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2552
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสภากาแฟ ปีการศึกษา 2552
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2552
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาศักยภาพ ปีการศึกษา 2552
 
ประธาน กพน.
รองประธานอำนวยการ
รองประธานกิจกรรม
รองประธานปฏิบัติการ
เลขานุการ กพน.
สำนักงานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา (กพน.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคาร NOC C7 หมู่บ้านเอเชี่ยนเกมส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.0-2151-3006 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kpn_tu@hotmail.com
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา