หัวข้อข่าว
   กิจกรรมมินิคอนเสิร์ต-เปิดโลกหอพัก
วันที่/สถานที่
   วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 18.00 - 23.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์หอพักเอเชี่ยนเกมส์ โซนซี
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) จัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ต-เปิดโลกหอพัก เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักศึกษา ภายในหอพักนักศึกษา ประกอบด้วย การแสดงคอนเสิร์ต, การจำหน่ายอาหารและสิ่งของ การประกวดดาวเดือน และนิทรรศการของกลุ่มกิจกรรมในหอพักนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลการประกวดห้องนอนสวยด้วยมือเรา เงินรางวัลสนับสนุนค่าไฟฟ้่า 1,000 บาท ได้แก่ หอพักคู่โดม-เคียงโดม นางสาวกาญจนา คนดี อาคารเคียงโดม5-221 และหอพักเอเชี่ยนเกมส์ นางสาวกชกร เผือกใจแผ้ว อาคารC6-502 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ รองประธานอาจารย์หอพักนักศึกษา และ อาจารย์ปริญญา แร่ทอง อาจารย์หอพักนักศึกษา เป็นกรรมการและมอบรางวัลการประกวดดาว-เดือนหอพัก ซึ่งผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายสุทธิ เรืองมณีไพฑูรย์ เดือนหอพัก และ นางสาววิรันดา บุญวงศ์วรรณ์ ดาวหอพัก และวงดนตรีคณะรัฐศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพข่าว : นายประกิต หลักบุญ
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายนภพล แสงศรีเพ็ญกุล