หัวข้อข่าว
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดโครงการชมรมขนหัวลุก
วันที่/สถานที่
   วันที่ 14 มกราคม 2553 เวลา 19.00 - 24.00 น. ณ อาคาร NOC C11 หมู่บ้านเอเชี่ยนเกมส์
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) จัดกิจกรรมชมรมขนหัวลุก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเืพื่อนนักศึกษาภายในหอพัก ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฎาธร นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา คุณนิพนธ์ อภิธนวิทย์ หัวหน้างานบริหารอาคารสถานที่ศูนย์รังสิต และคุณรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน บรรณารักษ์ชำนาญการ 8 สำนักหอสมุด แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่าง ๆ รวมทั้งมีการฉายภาพยนตร์ มหาลัยสยองขวัญ อีกด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพงศกร ธนสาร
ภาพข่าว : นายศิริพงศ์ อริยสุนทร
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ