หัวข้อข่าว
   กพน. เข้าคารวะผู้จัดการและเยี่ยมชมสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
วันที่/สถานที่
   วันที่ 17 สิงหาคม 2552 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอินเตอร์โซน
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) เข้าเยี่ยมคารวะ คุณศุภลักษณ์ ศุภปรีชา ผู้จัดการสำนักงานจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี คุณณัฐพง คำวัน หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและผู้ช่วยอาจารย์หอพัก เป็นผู้ดูแลและในการต้อนรับ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 12345 และบริษัทคู่สัญญา มารีน ผู้ดูแลความปลอดภัยภายในหอพักนักศึกษา

ภาพข่าว : นายศิริพงศ์ อริยสุนทร
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ