หัวข้อข่าว
   งานอุปสมบทนาคสรพงษ์ ลัดสวน ผู้ตรวจการคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
วันที่/สถานที่
   วันที่ 20-21 มีนาคม 2553 ณ วัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) และเพื่อน ๆ่ ในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางร่วมงานอุปสมบท นาคสรพงษ์ ลัดสวน ผู้ตรวจการคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ซึ่งลาอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2553

ภาพข่าว : นายอำนาจ เอี่ยมมา
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ