หัวข้อข่าว
   งานอุปสมบทนาคอนุพงษ์ ปลิวทอง รองประธานสโมสรสภากาแฟ รกน.ผู้ช่วยประธาน กพน.
วันที่/สถานที่
   วันที่ 17 มีนาคม 2553 ณ วัดดอนค่า อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) และเพื่อน ๆ ในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางร่วมงานอุปสมบท นาคอนุพงษ์ ปลิวทอง รองประธานสโมสรนักศึกษาสภากาแฟ รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยประธานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ซึ่งลาอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดดอนค่า อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553

ภาพข่าว : นายวัชรินทร์ ผลโชค
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ