1
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ปี 2552
2
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ร่วมกิจกรรมแรกพบ กพน. ประจำปี 2552
3
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มศว องครักษ์  
4
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสัมมนาหอพักนักศึกษา ประจำปี 2552  
5
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  
6
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา เข้าคารวะผู้จัดการสำนักงานจัดการทรัพย์สินและดูงาน  
7
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดประชุมพิจารณางบประมาณปีงบประมาณ 2553  
8
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเปิดสะพานทิวสนโดม ภายในหมู่บ้าน  
9
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมแรกพบอนุกรรมการหอพักนักศึกษา  
10
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดประชุมตัดสินภาพถ่ายหอพักนักศึกษา  
11
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลประกวดภาพถ่าย  
12
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กลุ่มกิจกรรม  
13
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา เปิดให้บริการห้องสมุดหอพักนักศึกษา  
14
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553  
15
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมชมรมขนหัวลุก  
16
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดพิธีทำบุญหอพักนักศึกษาคู่โดม-เคียงโดม  
17
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดพิธีทำบุญหอพักนักศึกษาหอเอเชี่ยนเกมส์ โซนซี  
18
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดพิธีทำบุญหอพักนักศึกษาหอเอเชี่ยนเกมส์ โซนบี  
19
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดเวทีระดมความคิดเห็นเรื่องหอพักนักศึกษา  
20
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมเปิดหอพักนักศึกษาภาค 2/2552  
21

คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ต-เปิดโลกหอพัก

 
22
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ร่วมกิจกรรมธรรมศาสตร์เกี่ยวข้่าว 2553  
23
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมเด็กหอพบอธิการบดี ปี 2553  
24
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ร่วมงานอุปสมบทนาคอนุพงษ์ ปลิวทอง ผช.ประธานฯ  
25
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ร่วมงานอุปสมบทนาคสรพงษ์ ลัดสวน ผู้ตรวจการ กพน.  
26
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปรายการช่วยคิดช่วยทำ ไทยทีวีสีช่อง 3  
 
 
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา