หัวข้อข่าว
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กพน. และกลุ่มกิจกรรมหอพัก
วันที่/สถานที่
   วันที่ 24 ธันวาคม 2552 เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553 แด่ กพน. และกลุ่มกิจกรรมในกำกับ โดยได้รับเกียรติจาก คุณรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน อาจารย์หอพักนักศึกษา และเพื่อน ๆ กลุ่มกิจกรรมในกำกับร่วมในกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวอวยพร การร้องเพลง การแลกของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพข่าว : นายประกิต หลักบุญ
ข่าว : งานสื่อสารองค์การ ฝ่ายปฏิบัติการ