หัวข้อข่าว
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดพิธีทำบุญหอพักนักศึกษาคู่โดม-เคียงโดม ประจำปี 2553
วันที่/สถานที่
   วันที่ 12 มกราคม 2553 เวลา 07.00 - 08.30 น. ณ อาคารคู่โดม 1
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) ร่วมจัดพิธีทำบุญหอพักนักศึกษาคู่โดม-เคียงโดม ประจำปี 2553 เพื่อให้เพื่อนนักศึกษาหอพักคู่โดม-เคียงโดม ได้ทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน และเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเวฬุวัน อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สำราญ มั่นทัพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต และคุณรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน อาจารย์หอพักนักศึกษา เป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นเกียรติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสรพงษ์ ลัดสวน
ภาพข่าว : นายอำนาจ เอี่ยมมา
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ