หัวข้อข่าว
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดพิธีทำบุญหอพักนักศึกษาเอเชี่ยนเกมส์ โซนซี
วันที่/สถานที่
   วันที่ 13 มกราคม 2553 เวลา 07.00 - 08.30 น. ณ ลานหน้าหอพักเอเชี่ยนเกมส์ อาคารซี 7
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) ร่วมจัดพิธีทำบุญหอพักเอเชี่ยนเกมส์ ประจำปี 2553 เพื่อให้เพื่อนนักศึกษาหอพักได้ทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน และเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเวฬุวัน อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ รองประธานอาจารย์หอพักนักศึกษา และคุณนิพันธ์ อภิธนวิทย์ อาจารย์หอพักนักศึกษา เป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นเกียรติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสรพงษ์ ลัดสวน
ภาพข่าว : นายอำนาจ เอี่ยมมา
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ