หัวข้อข่าว
   การเปิดสะพานทิวสนโดม ภายในหมู่บ้านเอเชี่ยนเกมส์
วันที่/สถานที่
   วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ณ สะพานทิวสนโดม ด้านหลังโรงอาหารทิวสนโดม
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) ร่วมพิธีเปิดสะพานทิวสนโดม ภายในหมู่บ้านเอเชี่ยนเกมส์ ซึ่งเป็นสะพานข้ามไปยังสวนพักผ่อนและออกกำลังกายอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เปิดตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.30 น. ทุกวัน ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โดย สำนักงานจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพข่าว : ว่าที่ร้อยตรี รังสิวัช อินอ่อน ผู้ช่วยอาจารย์หอพัก
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ