หัวข้อข่าว
   กิจกรรมเด็กหอพบอธิการบดี ประจำปี 2553
วันที่/สถานที่
   วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 18.30 - 22.30 น. ณ ลานหญ้าหน้าหอเคียงโดม 2 (หอหญิง 2)
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) จัดกิจกรรมเด็กหอพบอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิภา อัศวเพิ่มพูลผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน และคุณศุภลักษณ์ ศุภปรีชา ผู้จัดการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ร่วมตอบประเด็น ข้อซักถาม จากนักศึกษาหอพักที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยในกิจกรรมนี้มีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ

ภาพข่าว : นายประกิต หลักบุญ
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอภิวัฒน์ ศรีสำราญ