หัวข้อข่าว
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอนุกรรมการหอพักนักศึกษา
วันที่/สถานที่
   วันที่ 6 มกราคม 2553 เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ อาคาร NOC C2 หมู่บ้านเอเชี่ยนเกมส์
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอนุกรรมการหอพักนักศึกษา เพื่อให้ผู้สมัครเป็นอนุกรรมการหอพักนักศึกษา ได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการชี้แจงบทบาทหน้าที่ แบ่งกลุ่มกิจกรรม รับประทานอาหารร่วมกัน และทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน โดยมีการนำเสนอวิดีทัศน์ กพน. และแนะนำ กพน. แต่ละคนให้เพื่อน ๆ ได้รู้จักกันด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพีระศักดิ์ ชินชัยพงษ์
ภาพข่าว : นายประกิต หลักบุญ
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ