หัวข้อข่าว
   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วันที่/สถานที่
   วันที่ 5 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมอาคาร 14 ชั้น และภายในหอพักนักศึกษาโซนต่าง ๆ
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) ร่วมกับคณะอาจารย์หอพัก และผู้ช่วยอาจารย์หอพัก ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก สำนักงานบริหารกิจการหอพัก และคณะกรรมการนิสิตหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นำโดย คุณรัชนีบูรณ์ ผิวสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการหอพัก และคุณสุนีรัตน์ รอมาลี นักวิชาการศึกษา โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรินทร์ ใจเืที่ยง ประธานอาจารย์หอพักนักศึกษา และกรรมการบริหารหอพัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ รองประธานอาจารย์หอพักนักศึกษา คณะอาจารย์หอพัก ผู้ช่วยอาจารย์หอพัก และนายศิริพงศ์ อริยสุนทร ประธาน กพน. และกรรมการบริหารหอพัก พร้อมด้วย คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพข่าว : คุณกิตติพล กลับทอง ผู้ช่วยอาจารย์หอพักนักศึกษา
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ